Ten komunikat jest widoczny tylko dla administratorów.
Wystąpił problem z wyświetlaniem wpisów z Facebooka. Zapasowa pamięć podręczna w użyciu.
Kliknij, aby wyświetlić błąd
Błąd: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication. Rodzaj: OAuthException
Cele Fundacji

Zabezpieczenie
i ochrona spuścizny w postaci archiwum
i pamiątek po Janie Olszewskim

Dokumentowanie, utrwalanie
i popularyzowanie biografii, dorobku
i działalności Jana Olszewskiego

Popularyzowanie
wiedzy historycznej, zwłaszcza dotyczącej niepodległościowych postaw Polaków w czasach komunizmu

Dokumentowanie działań komunistycznego aparatu władzy,
a w szczególności organów bezpieczeństwa państwa

Popieranie
rozwoju nauki, myśli
i kultury politycznej, rozwoju instytucji służących Polsce
i Polakom, kształtowanie postaw patriotycznych

Propagowanie
na forum międzynarodowym dobrego imienia Państwa Polskiego
i Narodu

Krzewienie
idei służby publicznej

Misja Fundacji

 

Fundacja Archiwum Jana Olszewskiego prowadzi badania nad spuścizną swojego Patrona, którą tworzą dobra materialne (np. dokumenty) i niematerialne (myśli, przesłanie…). Posiada dostęp do unikalnych archiwaliów i niepublikowanych dotąd wspomnień, nagrywanych regularnie na przestrzeni wielu lat, aż do 2019 roku. Wszystko to stanowi jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy dotyczącej zarówno jednego z najwybitniejszych obrońców politycznych w PRL i pierwszego po II wojnie światowej premiera polskiego rządu powołanego przez sejm wybrany w wolnych wyborach, jak i szerzej – dziejów Polski i postaw Polaków w ciągu ostatnich kilku dekad. To wielki skarbiec wartości i tradycji, do których warto nawiązywać, kształtując postawy patriotyczne i propaństwowe. Krzewienie idei służby publicznej to inny z naszych statutowych celów.

Fundacja podejmuje prace na rzecz wspierania myśli i inicjatyw ważnych z punktu widzenia Niepodległości. Szuka odpowiedzi na pytanie dotyczące Polski, postawione przez Jana Olszewskiego w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku, w momencie odwoływania go z funkcji premiera: „Jaka ona ma być? Może inaczej – czyja ona ma być?”.

Znajdziemy podpowiedzi dla tych, którzy są przekonani, że powinna należeć do polskiego Narodu w sposób niepodzielny.

Zachęcamy Państwa do wsparcia Fundacji

Nr konta: 21 1020 1055 0000 9002 0500 2557
Tytułem: Na działalność statutową