Strona główna / Szkice biograficzne

Szkice biograficzne

Urodził się 20 VIII 1930 r. w rodzinie kolejarskiej, od zawsze związanej z polską tradycją niepodległościową. Do końca życia czuł się zobowiązany do wierności przyrzeczeniu harcerskiemu złożonemu w Szarych Szeregach: „służyć Bogu i Ojczyźnie…”. Był redaktorem „Po Prostu” w okresie liberalizacji systemu (1955-1957), potem jednym z najważniejszych obrońców w procesach politycznych (1962-1989), a w końcu – pierwszym po II wojnie światowej premierem powołanym przez sejm wybrany w wolnych wyborach (1991-1992). W ciągu 30 lat odgrywał kluczową rolę w najważniejszych inicjatywach antysystemowych, począwszy od Klubu Krzywego Koła, poprzez otwarte listy protestacyjne, tajne Polskie Porozumienie Niepodległościowe i jawny Komitet Obrony Robotników, aż do Solidarności – legalnej i podziemnej. Był antykomunistą i w 1989 r. nie chciał brać udziału w zawieraniu porozumienia z władzą w ramach okrągłego stołu. Później trzykrotnie sprawował mandat posła (1991-1993 i 1997-2005), reprezentując nurt katolicko-narodowy.

Kawaler Orderu Orła Białego. Zmarł 7 II 2019 r.

Do historii przeszło pytanie: „jaka, czyja będzie Polska?”, które zadał przed odwołaniem jego rządu w nocy z 4 na 5 VI 1992 r.

Justyna Błażejowska, Jan Olszewski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2021

Justyna Błażejowska, Jan Olszewski 19302019

Justyna Błażejowska, Jan Olszewski. Duty and independence. The Prime Minister of the independent Poland